HTML Temel Örnekler

tarafından

Bu örnekler öğrenmiş değil etiketler kullanıyorsa endişelenmeyin.

Bir sonraki bölümlerde onları öğreneceğiz.

HTML Belgeleri

Tüm HTML belgelerinin bir belge türü bildiriminde ile başlamalıdır: <!DOCTYPE html>.

HTML belgesi kendisi ile başlar <html>ve biter </html>.

HTML belgesinin görünen kısmı arasındadır <body>ve </body>.

Örnek

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

HTML Başlıklar

HTML başlıkları ile tanımlanmıştır <h1>için <h6>etiketleri.

<h1>En önemli başlık tanımlar. <h6>En önemli başlığı tanımlar: 

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>

HTML Paragraf

HTML paragrafları ile tanımlanır <p>etiketi:

Örnek

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

HTML Bağlantıları

HTML bağlantıları ile tanımlanır <a>etiketi:

<a href=”https://www.w3schools.com”>This is a link</a>

Bağlantının hedef belirtilen hreföznitelik. 

Nitelikler HTML öğeleri hakkında ek bilgi sağlamak için kullanılır.

Bir sonraki bölümde özellikler hakkında daha fazla öğreneceksiniz.

HTML Görüntüler

HTML görüntüleri ile tanımlanır <img>etiketi.

Kaynak dosya ( src), alternatif metin ( alt), widthve heightnitelikleri olarak verilmektedir:

Örnek

<img src=”w3schools.jpg” alt=”W3Schools.com” width=”104″ height=”142″>

HTML Düğmeler

HTML düğmeleri ile tanımlanır <button>etiketi:

<button>Click me</button>

HTML Listeleri

HTML listeleri ile tanımlanır <ul>(sırasız / mermi listesi) veya <ol>takiben (sıralı / numaralandırılmış liste) etiketi, <li> etiketleri (liste öğeleri):

Örnek

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

Yorum Yap

Your email address will not be published.

Şunlar da hoşunuza gidebilir